GURU & PEGAWAI

   

Dra. Purwaningsih
Kepala Sekolah

   

Ade Novianti

PTT

 

Agus Supriyono

Guru

 

Agustyas Sunardi

PTT

 

Ahmad Kurnia Yudha

GTT

Andri Astuti

Guru

 

Andriyani

PTT

 

Apri Atmoko

Guru

 

Ardian Iskandar

PTT

Arif Pujianto

Guru

 

Arman Sihaloho

Guru

 

Bahariawan

Guru

 

Baharudin Sarief

Guru

Bairus Salim

Guru

 

Bambang Budiman

Laboran

 

Bayu Prafitri

GTT

 

BDM Lestariany

GTT

Bejan Santoso

GTT

 

Desy Mauliya

Guru

 

Devita Puspita Sari

PTT

 

Dheby Arkyan Isnanda

PTT

Dina Octora Sastaviana

Guru

 

Dwi Suryani

PTT

 

Eka Yuli Sari Asmawati

Guru

 

Eko Jati Putro

Guru

Emisari

Guru

 

Endah Wahyuningsih

Guru

 

Endang Setyawati

Guru

 

Erna Suwarni

Guru

Fransiska Eka Wardani

Guru

 

Hanif Prabowo

GTT

 

Hanwar Priyo Handoko

Guru

 

Hartanto

Guru

Hasbullah

Guru

 

Heriwansyah

PTT

 

Hirni

Guru

 

Hurustiati

Guru

Imanullah Nazar

Guru

 

Ismadi

Guru

 

Junjung Widagdo

Guru

 

Kaswanto

Guru

KD Suirtha

GTT

 

Ketut Edi Dermawan

Guru

 

Lela Herlina

Guru

 

Lusia Ari Sumirat

Guru

M. Fazri Suryadi Putra

PTT

 

Maesaroh IS

Guru

 

Marno Wiyadi

PTT

 

Minar Subowo

Guru

Mujiono

PTT

 

Mulyanto

Tata Usaha

 

Mulyati

Guru

 

Nanda Fitria Safitri

Laboran

Ni Putu Eka Pratiwi

Laboran

 

Nurhasim

Guru

 

Rahmah Utami

PTT

 

Ria Puspita Sari

Guru

Rochmawati

Guru

 

Rokhiman

PTT

 

Roni Budianto

PTT

 

Siti Erlina

Guru

Sri Fatmawati

GTT

 

Sri Murwatiningsih

Guru

 

Sri Suprapti

Guru

 

Sri Wijayanti

Guru

Subekti Abadi

Tata Usaha

 

Sugiono

Guru

 

Sulistyo

Guru Tidak Tetap (GTT)

 

Supono

Tata Usaha

Sutejo

Guru

 

Suti Suryani

Guru

 

TI Hendrawati

Guru

 

Tina Maryanti 

Pustakawan

Toto Laksono

Guru

 

Tri Astuti

PTT

 

Tri Nurul Fajarotun

Guru

 

Tri Utami

Guru

Wartini

PTT

 

Wartoyo

Tata Usaha

 

Wipi

PTT

 

Yohana

PTT

Yupentina Iswati

Guru

 

Zulmarsal

Guru

 

 

 

   
             

 

Dengan dijiwai visi Disiplin, Unggul, Dilandasi Iman dan Taqwa (Digul Imtaq), sekolah ini mengembangkan kedisiplinan, kepemimpinan, dan kepribadian dalam kerangka ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai kegiatan kesiswaan, baik melalui organisasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lain yang berakar pada budaya bangsa.